دانلود تمام فریمور های آیفون با لینک مستقیم

2,811

در این مطلب شما می‌توانید فریمور تمامی نسخه‌های iOS برای آیفون را با لینک مستقیم دریافت کنید. اگر با سافاری قصد دانلود فایل فریمور را دارید باید قابلیت unzip را غیر فعال کنید. بهتر است که از مرورگر دیگری همانند فایرفاکس یا یک برنامه مدیریت دانلود همانند اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

از اولین نسخه iOS تا آخرین نسخه در این لیست قرار دارند، در صورت عرضه نسخه جدید حتما به این مطلب اضافه خواهد شد.

همچنین بخوانید: چگونه آیفون، آیپاد و آیپد را ریستور کنیم؟

آخرین نسخه:

۱۲.۴.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶+): iPhone_5.5_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶): iPhone_4.7_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۶s): iPhone_4.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۶s+): iPhone_5.5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XR): iPhone11,8_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱): iPhone12,1_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw

لیست کامل:

۱.۰.۰: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
۱.۰.۱: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
۱.۰.۲: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
۱.۱.۱: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
۱.۱.۲: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
۱.۱.۳: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
۱.۱.۴: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
۲.۰.۰ (۲G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲.۰.۱ (۲G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲.۰.۲ (۲G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲.۰.۲ (۳G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲.۱.۰ (۲G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۲G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۳G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲.۲.۱ (۲G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
۲.۲.۱ (۳G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۲G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۲G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۲G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۲G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۳G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۳GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۲G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۳G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۳GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۴): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۴): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۳G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۳GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۴): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۴): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۳G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۴): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۶ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۳GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۲.۷ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
۴.۲.۸ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۳GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۲.۹ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۳GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۲.۱۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۳GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۵.۰ (۳GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۳GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴): iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۳GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴): iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۳GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴): iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۶.۱.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۶.۱.۶ (۳GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۵ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۷.۰.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۶.۱.۶ (۳GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۶+): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۶): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۶+): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۶): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۶+): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۶): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۶+): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۶): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۶+): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۶): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۶+): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۶): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۴S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۶+): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۶): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۴S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۶+): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۶): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۴S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۶+): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۶): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۴S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۶+): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۶): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۴S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۶+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۶): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۹.۰ (۴S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶+): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
۹.۰ (۶s+): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶s+): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶+): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶s+): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۴S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶+): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶s+): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۴S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶+): iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶): iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s): iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶+): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۳ (۴S): iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۶+): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۶): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۶s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
۹.۳ (۶s+): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
۹.۳ (SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۴S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۴S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶+): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۴S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶+): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۴S): iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶+): iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶): iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶s): iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶s+): iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (SE): iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۴S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶+): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶s): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶s+): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (SE): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۴S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶+): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶s+): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (SE): iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۷): iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۷+): iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶s): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶s+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (SE): iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۷): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۷+): iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۳ (۷): iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
۱۰.۰.۳ (۷+): iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶s+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱ (SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۷): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۷+): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷): iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷): iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶s): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶s+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (SE): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۷): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۷+): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (SE): iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۷): iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶s): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶s+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۷): iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۷+): iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۷): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶s): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶s+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۷): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۷+): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶s): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶s+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶s): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶s+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷ GSM): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷ GSM): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷ GSM): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷ GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷ GSM): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ GSM): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (X GSM): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷ GSM): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ GSM): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (X GSM): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷ GSM): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ GSM): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (X GSM): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (X GSM): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (X GSM): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (X GSM): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶+): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶s): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (X GSM): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶+): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶s): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (X GSM+CDMA): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (X GSM): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶s): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶s+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶s): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶s+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶s): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶s+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,2_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,8_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B93_Restore.ipsw
۱۲.۱ Update (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B94_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶+) [Old Build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶) [Old Build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s) [Old Build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s+) [Old Build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (SE) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM) [Old Build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS) [Old Build]: iPhone11,2_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (China)) [Old Build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (Global)) [Old Build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XR) [Old Build]: iPhone11,8_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶+): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶s): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶+): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶s): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶+): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶s): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶s+): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XS): iPhone11,2_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XR): iPhone11,8_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶+): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶s): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶s+): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XS): iPhone11,2_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XR): iPhone11,8_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
۱۲.۳.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
۹.۳.۶ (۴S): iPhone4,1_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
۱۰.۳.۴ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
۱۰.۳.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶s): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶s+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XS): iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XR): iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶+): iPhone_5.5_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶): iPhone_4.7_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۶s): iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۶s+): iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XR): iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۱۱): iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XR): iPhone11,8_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۱۱): iPhone12,1_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XR): iPhone11,8_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۱۱): iPhone12,1_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XR): iPhone11,8_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۱۱): iPhone12,1_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۶s): iPhone_4.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۶s+): iPhone_5.5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XR): iPhone11,8_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱): iPhone12,1_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw

4 نظرات
 1. mojan می گوید

  از کجا بدونیم کدوم یکی برای گوشی ما هست

  1. پیمان عزیزی می گوید

   داخل پرانتز ذکر شده عزیز
   اگه سخته پیدا کردنش مدل گوشتون رو بفرمایید لینک رو در کامنت ارسال کنم

   1. mojan می گوید

    خیلی ممنون میشم گوشیم ۷plus هست و اینکه واقعا نیازه ؟ من میخوام بگردم به ios 12
    یه سری برنامه های مربوط به شغلم کار نمیکنه
    خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید ولی تو چند تا سایت دیگه ندیدم اینو بنویسن واسه همین میپرسم

    1. پیمان عزیزی می گوید

     عزیز با دانلود فریمور هم نمیتونید برگردید به iOS 12
     اپل در حال حاضر این نسخه رو برای گوشی شما ساین نمیکنه
     در حال حاضر راهی نیست، فقط زمزمه عرضه یه ابزار هستش که میتونه این کار رو بکنه.
     توی کانال تلگرام عضو بشید اگه بیاد این ابزار اطلاع رسانی میشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.