دانلود تمام فریمور های آیفون با لینک مستقیم

17 8,116

در این مطلب شما می‌توانید فریمور تمامی نسخه‌های iOS برای آیفون را با لینک مستقیم دریافت کنید. اگر با سافاری قصد دانلود فایل فریمور را دارید باید قابلیت unzip را غیر فعال کنید. بهتر است که از مرورگر دیگری همانند فایرفاکس یا یک برنامه مدیریت دانلود همانند اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

از اولین نسخه iOS تا آخرین نسخه در این لیست قرار دارند، در صورت عرضه نسخه جدید حتما به این مطلب اضافه خواهد شد.

همچنین بخوانید: چگونه آیفون، آیپاد و آیپد را ریستور کنیم؟

آخرین نسخه:

۱۵.۱ (۶s): iPhone_4.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۶s+): iPhone_5.5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (SE 2): iPhone12,8_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳ Pro): iPhone14,2_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳ Pro Max): iPhone14,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳ mini): iPhone14,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳): iPhone14,5_15.1_19B74_Restore.ipsw

۱۲.۵.۵ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (۶+): iPhone_5.5_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (۶): iPhone_4.7_12.5.5_16H62_Restore.ipsw

لیست کامل:

۱.۰.۰: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
۱.۰.۱: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
۱.۰.۲: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
۱.۱.۱: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
۱.۱.۲: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
۱.۱.۳: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
۱.۱.۴: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
۲.۰.۰ (۲G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲.۰.۱ (۲G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲.۰.۲ (۲G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲.۰.۲ (۳G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲.۱.۰ (۲G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۲G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲.۲.۰ (۳G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲.۲.۱ (۲G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
۲.۲.۱ (۳G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۲G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۲G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۲G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۲G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۳G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۲ (۳GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۲G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۳G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳.۱.۳ (۳GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۳G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۰ (۴): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۳G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۱ (۴): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۳G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۳GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۰.۲ (۴): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۳G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۱.۰ (۴): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۳G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
۴.۲.۱ (۴): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴.۲.۶ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۳GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۳GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۳GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۳.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴.۲.۷ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
۴.۲.۸ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۳GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۳.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴.۲.۹ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۳GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۳.۴ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴.۲.۱۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۳GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴.۳.۵ (۴ GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۵.۰ (۳GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰ (۴S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵.۰.۱ (۴S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۳GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۳GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۳GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۳GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴): iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۳GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴): iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۳GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴): iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۴S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶.۱.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۶.۱.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۶.۱.۶ (۳GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۴S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۴S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷.۰.۵ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۷.۰.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۶.۱.۶ (۳GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۴S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵ GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۰.۶ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۷.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۴S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۶+): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
۸.۰.۰ (۶): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۶+): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۱ (۶): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۶+): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۰.۲ (۶): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۶+): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۰ (۶): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۴S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۶+): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
۸.۱.۱ (۶): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۴S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۶+): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۲ (۶): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۴S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۶+): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۱.۳ (۶): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۴S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۶+): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۲.۰ (۶): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۴S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۶+): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۳.۰ (۶): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۴S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۶+): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۰ (۶): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۴S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۶+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۸.۴.۱ (۶): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
۹.۰ (۴S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶+): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
۹.۰ (۶s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
۹.۰ (۶s+): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۴S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
۹.۰.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۴S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۰.۲ (۶s+): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۴S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶+): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۱.۰ (۶s+): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۴S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵ GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶+): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۰ (۶s+): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۴S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶+): iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶): iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s): iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶+): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۲.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
۹.۳ (۴S): iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۶+): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۶): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۶s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
۹.۳ (۶s+): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
۹.۳ (SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
۹.۳ (۴S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۴S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶+): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (۶s+): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۱ (SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۴S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶+): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (۶s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۲ (SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۴S): iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶+): iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶): iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶s): iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (۶s+): iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۳ (SE): iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۴S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶+): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶s): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (۶s+): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۴ (SE): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۴S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵ GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶+): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (۶s+): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۹.۳.۵ (SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (SE): iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۷): iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۱ (۷+): iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶s): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۶s+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (SE): iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۷): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۲ (۷+): iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
۱۰.۰.۳ (۷): iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
۱۰.۰.۳ (۷+): iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۶s+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱ (SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۷): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
۱۰.۱.۰ (۷+): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷): iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷): iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۱.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶s): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۶s+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (SE): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۷): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲ (۷+): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (SE): iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۷): iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۲.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶s): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۶s+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۷): iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳ (۷+): iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۷): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (۷+): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۱ (): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶s): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۶s+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۷): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (۷+): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۲ (): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۵c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶s): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۶s+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۰.۳.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶s): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۶s+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷ GSM): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۰ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷ GSM): iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷ GSM): iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷ GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷ GSM): iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ GSM): iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (X GSM): iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷ GSM): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ GSM): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (X GSM): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷ GSM): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ GSM): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (X GSM): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (X GSM): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (X GSM): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶s): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (X GSM): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶+): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶s): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (X GSM): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶+): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶s): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۶s+): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (X GSM+CDMA): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (X GSM): iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶s): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۶s+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶s): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۶s+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶s): iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۶s+): iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶s): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۶s+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,2_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (): iPhone11,8_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B93_Restore.ipsw
۱۲.۱ Update (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B94_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶+) [Old Build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶) [Old Build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s) [Old Build]: iPhone_4.7_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s+) [Old Build]: iPhone_5.5_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (SE) [Old Build]: iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM) [Old Build]: iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM) [Old Build]: iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM+CDMA) [Old Build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM) [Old Build]: iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS) [Old Build]: iPhone11,2_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (China)) [Old Build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (Global)) [Old Build]: iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XR) [Old Build]: iPhone11,8_12.1.2_16C101_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶+): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۲ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.2_16C104_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶s): iPhone_4.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶+): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶s): iPhone_4.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۶s+): iPhone_5.5_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XS): iPhone11,2_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPhone XR): iPhone11,8_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶+): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶s): iPhone_4.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۶s+): iPhone_5.5_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XS): iPhone11,2_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPhone XR): iPhone11,8_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶+): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶s): iPhone_4.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۶s+): iPhone_5.5_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XS): iPhone11,2_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPhone XR): iPhone11,8_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
۱۲.۳.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.3.2_16F250_Restore.ipsw
۹.۳.۶ (۴S): iPhone4,1_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
۱۰.۳.۴ (۵ GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
۱۰.۳.۴ (۵ GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶s): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۶s+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XS): iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPhone XR): iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶s): iPhone_4.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۶s+): iPhone_5.5_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XS): iPhone11,2_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPhone XR): iPhone11,8_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶+): iPhone_5.5_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (۶): iPhone_4.7_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (۶+): iPhone_5.5_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (۶): iPhone_4.7_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۶s): iPhone_4.7_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۶s+): iPhone_5.5_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (XR): iPhone11,8_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۱۱): iPhone_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۰ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.0_17A577_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (XR): iPhone11,8_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۱۱): iPhone12,1_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (XR): iPhone11,8_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۱۱): iPhone12,1_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۶s): iPhone_4.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۶s+): iPhone_5.5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.2_17A861_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (XR): iPhone11,8_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۱۱): iPhone12,1_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۶s): iPhone_4.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۶s+): iPhone_5.5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (XR): iPhone11,8_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱): iPhone12,1_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۶s): iPhone_4.7_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۶s+): iPhone_5.5_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (XR): iPhone11,8_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۱۱): iPhone12,1_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۶s): iPhone_4.7_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۶s+): iPhone_5.5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (XR): iPhone11,8_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۱۱): iPhone12,1_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۶s): iPhone_4.7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۶s+): iPhone_5.5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (XR): iPhone11,8_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۱۱): iPhone12,1_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۱۱ Pro): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (۱۱ Pro Max): iPhone12,3,iPhone12,5_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۶s): iPhone_4.7_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۶s+): iPhone_5.5_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (۶+): iPhone_5.5_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (۶): iPhone_4.7_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۳.۴ (۶s): iPhone_4.7_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۶s+): iPhone_5.5_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۶s): iPhone_4.7_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۶s+): iPhone_5.5_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (SE 2): iPhone12,8_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (SE 2): iPhone12,8_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۶s): iPhone_4.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۶s+): iPhone_5.5_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (SE 2): iPhone12,8_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۶s): iPhone_4.7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۶s+): iPhone_5.5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (SE 2): iPhone12,8_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۶s): iPhone_4.7_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۶s+): iPhone_5.5_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (SE): iPhone_4.0_64bit_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (SE 2): iPhone12,8_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۶s): iPhone_4.7_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۶s+): iPhone_5.5_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (SE 2): iPhone12,8_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (SE 2): iPhone12,8_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۶s): iPhone_4.7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۶s+): iPhone_5.5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (SE 2): iPhone12,8_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۱۲): iPhone13,2_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,3_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۶s): iPhone_4.7_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۶s+): iPhone_5.5_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (SE 2): iPhone12,8_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۱۲): iPhone13,2_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۱۲ Pro): iPhone13,3_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
۱۴.۲.۱ (۱۲): iPhone13,2_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
۱۴.۲.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,3_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
۱۴.۲.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.2.1_18B121_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۶s): iPhone_4.7_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۶s+): iPhone_5.5_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (SE 2): iPhone12,8_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۶s): iPhone_4.7_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۶s+): iPhone_5.5_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (SE 2): iPhone12,8_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۶s): iPhone_4.7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۶s+): iPhone_5.5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (SE 2): iPhone12,8_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۶s): iPhone_4.7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۶s+): iPhone_5.5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (SE 2): iPhone12,8_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۶s): iPhone_4.7_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۶s+): iPhone_5.5_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (SE 2): iPhone12,8_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۶s): iPhone_4.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۶s+): iPhone_5.5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (SE 2): iPhone12,8_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۶s): iPhone_4.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۶s+): iPhone_5.5_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (SE 2): iPhone12,8_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (۶+): iPhone_5.5_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (۶): iPhone_4.7_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۶s): iPhone_4.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۶s+): iPhone_5.5_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (SE 2): iPhone12,8_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۶s): iPhone_4.7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۶s+): iPhone_5.5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (SE 2): iPhone12,8_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۶s): iPhone_4.7_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۶s+): iPhone_5.5_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (SE): iPhone_4.0_64bit_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (SE 2): iPhone12,8_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۱۲ mini): iPhone13,1_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۶s): iPhone_4.7_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۶s+): iPhone_5.5_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (SE): iPhone_4.0_64bit_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (SE 2): iPhone12,8_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۲ mini): iPhone13,1_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۳ Pro): iPhone14,2_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۳ Pro Max): iPhone14,3_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۳ mini): iPhone14,4_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (۱۳): iPhone14,5_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۶s): iPhone_4.7_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۶s+): iPhone_5.5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (SE 2): iPhone12,8_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۳ Pro): iPhone14,2_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۳ Pro Max): iPhone14,3_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۳ mini): iPhone14,4_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (۱۳): iPhone14,5_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۶s): iPhone_4.7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۶s+): iPhone_5.5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (SE): iPhone_4.0_64bit_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (SE 2): iPhone12,8_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۲ mini): iPhone13,1_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۳ Pro): iPhone14,2_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۳ Pro Max): iPhone14,3_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۳ mini): iPhone14,4_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (۱۳): iPhone14,5_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۶s): iPhone_4.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۶s+): iPhone_5.5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (SE): iPhone_4.0_64bit_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷ GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۷+ GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ GSM): iPhone_4.7_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۸ Plus GSM): iPhone_5.5_P3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۱): iPhone11,8,iPhone12,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۱ Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۱ Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (SE 2): iPhone12,8_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲ mini): iPhone13,1_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲ Pro): iPhone13,2,iPhone13,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۲ Pro Max): iPhone13,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳ Pro): iPhone14,2_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳ Pro Max): iPhone14,3_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳ mini): iPhone14,4_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (۱۳): iPhone14,5_15.1_19B74_Restore.ipsw

17 نظرات
 1. mojan می گوید

  از کجا بدونیم کدوم یکی برای گوشی ما هست

  1. پیمان عزیزی می گوید

   داخل پرانتز ذکر شده عزیز
   اگه سخته پیدا کردنش مدل گوشتون رو بفرمایید لینک رو در کامنت ارسال کنم

   1. mojan می گوید

    خیلی ممنون میشم گوشیم ۷plus هست و اینکه واقعا نیازه ؟ من میخوام بگردم به ios 12
    یه سری برنامه های مربوط به شغلم کار نمیکنه
    خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید ولی تو چند تا سایت دیگه ندیدم اینو بنویسن واسه همین میپرسم

    1. پیمان عزیزی می گوید

     عزیز با دانلود فریمور هم نمیتونید برگردید به iOS 12
     اپل در حال حاضر این نسخه رو برای گوشی شما ساین نمیکنه
     در حال حاضر راهی نیست، فقط زمزمه عرضه یه ابزار هستش که میتونه این کار رو بکنه.
     توی کانال تلگرام عضو بشید اگه بیاد این ابزار اطلاع رسانی میشه

 2. ساسان مددی می گوید

  سلام و وقت بخیر
  ممنون بابت سابت خوبتون
  متاسفانه من در حین دانلود برنامه روی گوشی از طریق آیتیونز با پیام خطا برخورد کردم و الان روی گوشیم پیام support.apple.com/iphone/restore اومده
  وقتی گوشیم رو وصل میکنم به کامپیوتر هم میخاد restore بکنه
  و دیگه گوشی بالا نمیاد.
  میدونه کسی مشکل از کجا میتونه باشه؟

  1. پیمان عزیزی می گوید

   سلام
   خواهش میکنم عزیز
   گوشیتون چیه؟
   چه نسخه‌ای از iOS هستید؟
   جیلبریک هستید یا خیر؟
   متن خطا رو هم کامل ارسال کنید لطفا

 3. ستاره می گوید

  سلام من نمیتونم فریمور رو‌دانلود کنم ای او اس جدید هم داره به باتری گوشیم صدمه میزنه چیکار کنم؟؟؟

  1. پیمان عزیزی می گوید

   سلام
   از لینک‌های بالا استفاده کردید؟
   کدوم نسخه رو می‌خواید؟

 4. رضا می گوید

  سلام مدل گوشیم ۷+ هست ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. پیمان عزیزی می گوید

   سلام
   عزیز شما فقط میتونید به iOS 13.3 برید در حال حاضر
   امکان نصب iOS 12 نیست

 5. رضا می گوید

  برای ای او اس ۱۲ میخواستم ۷+

 6. Samir می گوید

  سلام ببخشید ios 13.3.1 برای ۶s توی لینکاتون نیست

  1. پیمان عزیزی می گوید

   سلام
   این نسخه رو در حال حاضر نمیتونید نصب کنید، اپل این اجازه رو نمیده بهتون و ساینش رو بسته
   فقط میتونید به iOS 13.4.1 برید

 7. ainaz می گوید

  سلام گوشی من ۷ پلاس هست راهنمایی میکنین کدوم نسخه را باید دانلود کنم ؟

  1. پیمان عزیزی می گوید

   سلام
   از مسیر Settings > General > About عبارتی که جلوی Model Number هست رو بگید، با A شروع میشه
   اگه عبارتی بود که با A شروع نمیشد، یکبار روی اون تپ کنید

 8. سعید می گوید

  سلام گوشی من ایفون ۷ هست مدلش a1778 کدوم دانلود کنم ؟؟

  1. پیمان عزیزی می گوید

   سلام
   نسخه GSM رو دانلود کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.