دانلود تمام فریمور های آیپد با لینک مستقیم

در این مطلب شما می‌توانید فریمور تمامی نسخه‌های iPadOS برای آیپد را با لینک مستقیم دریافت کنید. اگر با سافاری قصد دانلود فایل فریمور را دارید باید قابلیت unzip را غیر فعال کنید. بهتر است که از مرورگر دیگری همانند فایرفاکس یا یک برنامه مدیریت دانلود همانند اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

از اولین نسخه iPadOS تا آخرین نسخه در این لیست قرار دارند، در صورت عرضه نسخه جدید حتما به این مطلب اضافه خواهد شد.

آخرین نسخه:

۱۶.۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw

لیست کامل:

۱۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Air China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۵s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۵s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۶s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷ GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷ GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۷+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (۸ Plus GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۰.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
۱۱.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۱.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Air China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۵ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۲.۶ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Air China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
۱۱.۳.۰ (iPad 6 Cellular): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E218_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۳.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Air China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۱.۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Air China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۰.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱ (iPad Pro 2018): iPad_Fall_2018_12.1_16B92_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.1_16C50_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Air China): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.3_16D39_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.3_16D40_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Air China): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۱.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.1.4_16D57_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Air China): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۲ (): iPad_Spring_2019_12.2_16E227_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Air China): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3_16F156_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۱۲.۳.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.3.1_16F203_Restore.ipsw
۹.۳.۶ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
۹.۳.۶ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
۹.۳.۶ (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
۹.۳.۶ (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
۹.۳.۶ (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.6_13G37_Restore.ipsw
۱۰.۳.۴ (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
۱۰.۳.۴ (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.4_14G61_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Air China): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Air China): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Air China): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۲ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4.2_16G114_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۱۲.۴.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4.1_16G102_Restore.ipsw
۲.۵.۵ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Air China): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۲.۵.۵ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5.5_16H62_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (): iPad_Educational_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱ (): iPad_Educational_13.1_17A844_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.1.1_17A854_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.1.2_17A860_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۱.۳ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.1.3_17A878_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.2_17B84_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.2.2_17B102_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۲.۳ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.2.3_17B111_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۳.۳ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.3_17C54_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Air China): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۲.۴.۵ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4.5_16G161_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۳.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.3.1_17D50_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (): iPad_Spring_2020_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (): iPad_Spring_2020_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (): iPad8,11,iPad8,12_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴ (): iPad8,11,iPad8,12_13.4_17E255_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.4.1_17E262_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5_17F75_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.5.1_17F80_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6_17G68_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.6.1_17G80_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۳.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_13.7_17H35_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰ (): iPad_Fall_2020_14.0_18A373_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۰.۱ (iPad Air 4): iPad_Fall_2020_14.0.1_18A393_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Spring_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad8,11,iPad8,12_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.1_18A8395_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۲ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.2_18B92_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۳ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.3_18C66_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.4_18D52_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.4.1_18D61_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۴.۲ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.4.2_18D70_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad_Spring_2021_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5_18E199_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad_Spring_2021_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۵.۱ (): iPad13,10,iPad13,11,iPad13,8,iPad13,9_14.5.1_18E212_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۴.۶ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.6_18F72_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Air China): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۲.۵.۴ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5.4_16H50_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.7_18G70_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.7_18G70_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7_18G69_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۷.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.7.1_18G82_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_Educational_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad 8 Cellular): iPad_Educational_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۴.۸ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_14.8_18H17_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.0_19A346_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.0.1_19A348_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۰.۲ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.0.2_19A404_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.1_19B75_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.1_19B74_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.2_19C56_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۲.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.2.1_19C63_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.3_19D50_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۳.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.3.1_19D52_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2021_15.4_19E241_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۴.۱ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2021_15.4.1_19E258_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۵ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2021_15.5_19F77_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_15.6_19G71_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۵.۶.۱ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_15.6.1_19G82_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Air China): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۲.۵.۶ (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.5.6_16H71_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_15.7_19H12_Restore.ipsw
۱۵.۷.۱ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
۱۵.۷.۱ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
۱۵.۷.۱ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
۱۵.۷.۱ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.1_19H117_Restore.ipsw
۱۵.۷.۲ (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
۱۵.۷.۲ (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
۱۵.۷.۲ (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
۱۵.۷.۲ (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_15.7.2_19H218_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۱.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.1.1_20B101_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۲ (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.2_20C65_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۳ (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.3_20D47_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴ (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4_20E246_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 7 Wi-Fi): iPad_10.2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 7 Cellular): iPad_10.2_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen): iPad_Pro_A12X_A12Z_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 8 Wi-Fi): iPad_10.2_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 8 Cellular): iPad_10.2_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 4 Wi-Fi): iPad_Fall_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 4 Cellular): iPad_Fall_2020_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Global 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 China 3rd Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Global 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 China 5th Gen): iPad_Pro_Spring_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 6 Wi-Fi): iPad_Fall_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Mini 6 Cellular): iPad_Fall_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 9 Wi-Fi): iPad_10.2_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 9 Cellular): iPad_10.2_2021_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Air 5 Cellular): iPad_Spring_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 10 Wi-Fi): iPad_Fall_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad 10 Cellular): iPad_Fall_2022_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 11 Cellular 4th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw
۱۶.۴.۱ (iPad Pro 12.9 Cellular 6th Gen): iPad14,3,iPad14,4,iPad14,5,iPad14,6_16.4.1_20E252_Restore.ipsw

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.