مرور برچسب

6G

استخدام مهندسان برای کار روی ۶G توسط اپل

اپل استخدام مهندسان برای کار روی شبکه‌های 6G موبایل را آغاز کرده است. این کمپانی لیست مشاغل مختلف خود در دره سیکون و سن دیگو را برای کار روی 6G به مهندسان ارسال کرده است. در این لیستِ شغلی آمده است؛ افرادی که استخدام می‌گردند روی شبکه…