مرور برچسب

دادگاه

آیا دیوان عالی آمریکا بر ضد انحصار اپ استور رای صادر می‌کند؟

دیوان عالی آمریکا در روز چهارشنبه همین هفته اعلام خواهد کرد که آیا مصرف کنندگان می‌توانند بر ضد انحصار اپ استور در دادگاه‌های رده‌هایی پایین شکایت کنند یا خیر. از آن جایی که دستگاه‌های  iOS به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برنامه و بازی‌ها را…