مرور برچسب

iOS 12.3

دومین نسخه آزمایشی iOS 12.3, tvOS 12.3, macOS Mojave 10.14.5 و watchOS 5.2.1 منتشر شد

کمپانی اپل دومین نسخه آزمایشی iOS 12.3, tvOS 12.3, macOS Mojave 10.14.5 و watchOS 5.2.1 را کمتر از دو هفته بعد از نسخه اول برای توسعه دهندگان و تست کننده‌های عمومی منتشر کرد. اپل تغییرات این نسخه‌ها را به رفع اشکال و بهبودهای نامشخص محدود…

اولین نسخه آزمایشی iOS 12.3، tvOS 12.3 و watchOS 5.2.1 منتشر شد

اپل اولین نسخه آزمایشی iOS 12.3 و tvOS 12.3 را برای تست کننده‌های عمومی منتشر کرد. این نسخه آزمایشی شامل برنامه جدید TV که دوشنبه معرفی شد، می‌باشد و تست کننده‌های عمومی ثبت شده می‌توانند آپدیت مربوط به هر پلتفرم را دریافت کنند. ما یک نگاه…