مرور برچسب

گزارش مالی

گزارش مالی سه ماهه دوم ۲۰۲۲ اپل : ۹۷.۳ میلیارد دلار درآمد

اپل درآمد خود برای سه ماهه دوم مالی سال 2022 را منتشر کرده که از نظر تقویمی همان سه ماهه اول سال 2022 می‌گردد. درآمد اپل در این سه ماهه 97.3 میلیارد دلار بوده که از 89.6 میلیارد دلار مدت زمان مشابه سال گذشته، بیشتر می‌باشد. سود خالص اپل…

گزارش مالی سه ماه چهارم ۲۰۲۱ اپل : درآمد ۸۳.۴ میلیارد دلار، سود ۲۰.۶ میلیارد دلار

اپل به تازگی گزارش مالی سه ماهه چهارم سال 2021 خود را منتشر کرده که طبق آن، درآمدی معادل 83.4 میلیارد دلار و سود خالص 20.6 میلیارد دلار کسب نموده است. درآمد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تقریبا 20 میلیارد دلار افزایش یافته و میزان سود…