مرور برچسب

پگاترون

۴۴ تامین کننده اپل به استفاده از انرژی پاک متعهد هستند

در سال‌های اخیر اپل تلاش‌های زیادی داشته است که تاثیر کمتری بر محیط داشته باشد. از ساختمان بزرگش که با پنل‌های خورشیدی پوشیده شده تا ربات‌هایی که مسئول بازیافت آیفون هستند، اپل سرمایه گذاری‌های زیادی را برای اجرای طرح‌های سبز خود داشته است.…