مرور برچسب

سلامتی

مطالعه‌های جدید: قابلیت شیفت شب آیفون کمکی به بهبود خواب شما نمی‌کند!

انسان یک موجود بسیار بصری است، تقریبا نیمی از مغز ما به پردازش اطلاعات بصری اختصاص دارد و ما به شدت برای بسیاری از چیزها به نشانه‌های بصری اعتماد می‌کنیم. این میزان ارتباط یکی از دلایلی است که طول موج‌های مختلف نور می‌توانند بسیار بر ما…