مرور برچسب

جیلریک

جیلبریک پایدار، نا پایدار، نیمه ناپایدار، Semi-Untethered و … چه معنایی دارند؟

اگر مدت زیادی است که با جیلبریک سر و کار دارید احتمالا تفاوت جیلبریک‌ها را با هم می‌دانید. ما جیلبریک پایدار (آنتترد-untethered)، ناپایدار (تترد-tethered)، نیمه ناپایدار (semi-tethered) و نیمه پایدار (semi-untethered) داریم که هر کدام…