مرور برچسب

آسیب پذیری

آسیب پذیری ایردراپ شماره تلفن و ایمیل شما را در دسترس دیگران قرار می‌دهد

به تازگی یک آسیب پذیری در ایردراپ توسط محققان دانشگاهی در آلمان اعلام شده است. در صورت استفاده از این نقص، فرد مهاجم می‌تواند بدون رضایت شما به ایمیل و شماره تلفنتان با ایردراپ دسترسی داشته باشد. در مقاله AirDrop shares more than files یا…